MUDr. Martin Chorvát

web.: www.martinchorvat.cz

Co jsou to cookies a k čemu slouží

Cookies jsou textové soubory, které po omezenou dobu ukládají určité informace. V okamžiku, kdy poprvé vstoupíte na příslušnou internetovou stránku, váš prohlížeč tyto soubory automaticky stáhne a uloží do vašeho zařízení (telefon, tablet, počítač). Soubor cookie obsahuje nejméně dva komponenty, a to název a hodnotu souboru. Obvykle obsahuje také datum, kdy dojde k jeho automatickému smazání (to je nastaveno podle plánované životnosti daného souboru). Existuje rozdíl mezi soubory cookies platnými po dobu relace (session cookies) a trvalými soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky vymazány ihned poté, co příslušná prohlížecí relace skončí. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu životnosti příslušných souborů cookies a k jejich vymazání dojde až na konci uvedené doby. 

Soubory cookie jsou určeny k tomu, aby uživatelům usnadňovaly návštěvy internetových stránek a aby tak pro ně byly takové návštěvy uživatelsky příjemné. Tyto soubory cookies si zapamatují vámi preferované nastavení, pokud se na určitou internetovou stránku vrátíte opakovaně, a umožní stránce „vzpomenout si“, které produkty jste naposledy vložili do košíku, nebo zajistí, aby se stránka automaticky zobrazila ve vámi preferovaném nastavení nebo s preferovanou velikostí písma, preferovaným jazykem apod.

Jaké typy cookies používáme

Používáme pouze technické, funkční cookies, které jsou nutné pro správné fungování webu

Tyto cookies jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají (např. aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení), či ulehčily nakupování v eshopu (například funkce košíku) – že máte zboží v košíku si prohlížeč pamatuje právě díky souboru cookie.

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat.

I vy sami si můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče a upravit zde povolení / zakázání práce s cookies.

Pokud však odmítnete všechny soubory cookie, může to mít za následek funkční omezení určitých internetových stránek.

NázevTypPoskytovatelTypExpiraceÚčel
cookie_notice_acceptedtechnickámartinchorvat.czHTTP29 dníUrčuje, zda návštěvník přijal pole souhlasu se soubory cookie. Tím je zajištěno, že pole pro souhlas se soubory cookie se při opětovném zadání znovu nezobrazí. (Pouze v případě využití cookie lišty)
CookieConsenttechnickámartinchorvat.czHTTP1 rokZjišťuje jaký je režim souhlasu uživatele.
PHPSESSIDtechnickáestheticon.comHTTPpo dobu relaceZachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky.
PHPSESSIDtechnickámartinchorvat.czHTTPpo dobu relaceZachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky.
Tabulka – přehled cookies

Cookies třetích stran: Estheticon

PHPSessionIdtechnickáHTTPestheticon.compo dobu relaceZachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky.
smd5technickáHTTPestheticon.compo dobu relaceZachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky.
_ynsGDPR_technickáHTTPestheticon.com7 dníZachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky.
Cookies třetích stran